Velkommen til Samvær i Centrum

Samvær med erfaring og kvalitet.

Samvær i Centrum udfører støttet og overvåget samvær for kommuner og statsforvaltninger.
Udgangspunktet er altid barnet og barnets behov, og samtidig har vi fokus på forældrenes udviklingsmuligheder og kompetencer. Med udgangspunkt i kommunernes handleplaner samt egne erfaringer og observationer fra samværene, tages der afsæt i det som fungerer godt i samværssituationerne og forældre/barn-kontakten for at give det mere plads. Som supplement anbefales det altid, at bruge samtaler før/efter samværene til at støtte forældrene kontinuerligt i at udvikle konkrete færdigheder, som kan øge kvaliteten af samværene. Derudover lægger vi vægt på et tæt samarbejde mellem de relevante parter omkring barnet.

Konsulenterne hos Samvær i Centrum er alle socialfagligt uddannede, ligesom de har mange års erfaring i at gennemføre samvær. Denne erfaring er medvirkende til, at skabe trygge samvær for forældre og børn.
Samvær i centrum har faglig viden om særlige områder – herunder to-sprogede familier, psykisk syge forældre, børn med diagnoser eks. autisme og ADHD i forskellige grader, familier med handicaps, spædbørn m.m.

Samvær i Centrum arbejder løbende på at udvikle samværsområdet ved bl.a. at tilbyde kurser vedr.
samvær, for både plejeforældre og plejefamiliekonsulenter.

Samvær i Centrum er fleksible og konkurrencedygtige. Vi inddrager altid den rigtige konsulent at varetage samværet og vi kan træde hurtigt til nye opgaver, hvis der er behov for det.

Samvær